7507 Systemy ewidencji czasu pracy - wyjątki <p>Każdy pracodawca ma obowiązek ewidencjonowania czasu pracy swoich 
podwładnych. Kodeks pracy ani akty wykonawcze do niego nie określają 
szczegółowego wzoru dokumentu na jakim <a href="http://www.unicard.pl/rozwiazania/systemy-rejestracji-czasu-pracy-rcp.html">taka ewidencja czasu pracy</a> ma być
 prowadzona. Jednak według wytycznych ma być sporządzona w taki sposób, 
aby w sposób jasny można było sprawdzić czas pracy a co za tym idzie w 
rzetelny sposób sporządzić listy płac i wypłacić wynagrodzenie należne 
za przepracowany czas.<br>
<br></p><h2>
Brak obowiązku ewidencji godzin pracy</h2>
<br>
Istnieje pewna grupa pracowników dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ścisłej ewidencji czasu pracy. Katalog ten jest wymieniony w
 Kodeksie Pracy w sposób  enumeratywny. Nie oznacza to jednak, że 
pracodawca zwolniony jest z prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji dla tych
 osób. Karta czasu pracy tych osób będzie wyglądała z grubsza podobnie 
jak pozostałych pracowników, z tą różnicą, że nie będzie widoczny czas 
ich pracy w poszczególnych dniach. Należy jednak zaznaczać na niej 
urlopy, zwolnienia lekarskie oraz wszystkie inne nieobecności 
usprawiedliwione i nieusprawiedliwione. <br>
Grupa pracowników dla których nie trzeba prowadzić szczegółowej ewidencji obejmuje:<br>
- pracowników objętych zadaniowym czasem pracy<br>
- zarządzających<br>
otrzymujących wynagrodzenie ryczałtowe za nadgodziny i pracę w porze nocnej. <br>
<br>
Dla wszystkich innych pracowników należy prowadzić bardziej szczegółową 
ewidencję czasu pracy, na której będą wyszczególnione wszystkie 
przepracowane godziny.
          <p></p> 2018-08-22

Systemy ewidencji czasu pracy - wyjątki

2018-08-22

Każdy pracodawca ma obowiązek ewidencjonowania czasu pracy swoich podwładnych. Kodeks pracy ani akty wykonawcze do niego nie określają szczegółowego wzoru dokumentu na jakim taka ewidencja czasu pracy ma być prowadzona. Jednak według wytycznych ma być sporządzona w taki sposób, aby w sposób jasny można było sprawdzić czas pracy a co za tym idzie w rzetelny sposób sporządzić listy płac i wypłacić wynagrodzenie należne za przepracowany czas.

Brak obowiązku ewidencji godzin pracy


Istnieje pewna grupa pracowników dla których nie ma obowiązku prowadzenia ścisłej ewidencji czasu pracy. Katalog ten jest wymieniony w Kodeksie Pracy w sposób enumeratywny. Nie oznacza to jednak, że pracodawca zwolniony jest z prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji dla tych osób. Karta czasu pracy tych osób będzie wyglądała z grubsza podobnie jak pozostałych pracowników, z tą różnicą, że nie będzie widoczny czas ich pracy w poszczególnych dniach. Należy jednak zaznaczać na niej urlopy, zwolnienia lekarskie oraz wszystkie inne nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione.
Grupa pracowników dla których nie trzeba prowadzić szczegółowej ewidencji obejmuje:
- pracowników objętych zadaniowym czasem pracy
- zarządzających
otrzymujących wynagrodzenie ryczałtowe za nadgodziny i pracę w porze nocnej.

Dla wszystkich innych pracowników należy prowadzić bardziej szczegółową ewidencję czasu pracy, na której będą wyszczególnione wszystkie przepracowane godziny.