7782 Czym jest karta kryptograficzna? <p>Zabezpieczenie prywatnych kluczy używanych przy podpisywaniu dokumentów 
elektronicznych oraz innych działaniach on-line wymaga odpowiednich 
metod. W tej roli używane są również specjalne karty określane mianem 
kryptograficznych.<br>
<br>
Bezpieczeństwo elektroniczne wymaga stosowania odpowiednich rozwiązań 
pozwalających na uzyskanie optymalnych rezultatów. Wśród nich znajduje 
się również karta kryptograficzna <a href="https://www.unicard.pl/karty-kryptograficzne">www.unicard.pl/karty-kryptograficzne</a>. Co warto wiedzieć na jej temat?<br>
<br>
Czym są karty kryptograficzne?<br>
Produkty takie jak karty kryptograficzne mają postać standardowych kart 
mikroprocesorowych i stosowane są przy przenoszeniu certyfikatów 
potwierdzających tożsamość użytkowników. <br>
<br>
Obecnie karty tego rodzaju stosowane są przede wszystkim jako metoda 
uwierzytelnienia właścicieli w ramach systemów informatycznych, które 
wymagają odpowiedniego poświadczenia.<br>
<br>
Przykładowe zastosowanie kart kryptograficznych:<br>
•	składanie podpisów elektronicznych<br>
•	szyfrowanie korespondencji i innych danych<br>
•	identyfikowanie i uwierzytelnianie użytkowników<br>
•	kontrola dostępu do pomieszczeń<br>
<br>
W użyciu można spotkać się z różnymi rodzajami kart. Mogą mieć one 
postać małej karty SIM, która umieszczana jest w czytnikach, ale również
dużej karty, która może być używana wraz z czytnikiem kart czy też 
bezprzewodowo, na przykład przy czujniku w drzwiach.<br>
<br>
Stosowanie specjalistycznych kart pozwala zatem na uzyskanie jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa elektronicznego.
</p> 2019-01-11

Czym jest karta kryptograficzna?

2019-01-11

Zabezpieczenie prywatnych kluczy używanych przy podpisywaniu dokumentów elektronicznych oraz innych działaniach on-line wymaga odpowiednich metod. W tej roli używane są również specjalne karty określane mianem kryptograficznych.

Bezpieczeństwo elektroniczne wymaga stosowania odpowiednich rozwiązań pozwalających na uzyskanie optymalnych rezultatów. Wśród nich znajduje się również karta kryptograficzna www.unicard.pl/karty-kryptograficzne. Co warto wiedzieć na jej temat?

Czym są karty kryptograficzne?
Produkty takie jak karty kryptograficzne mają postać standardowych kart mikroprocesorowych i stosowane są przy przenoszeniu certyfikatów potwierdzających tożsamość użytkowników.

Obecnie karty tego rodzaju stosowane są przede wszystkim jako metoda uwierzytelnienia właścicieli w ramach systemów informatycznych, które wymagają odpowiedniego poświadczenia.

Przykładowe zastosowanie kart kryptograficznych:
• składanie podpisów elektronicznych
• szyfrowanie korespondencji i innych danych
• identyfikowanie i uwierzytelnianie użytkowników
• kontrola dostępu do pomieszczeń

W użyciu można spotkać się z różnymi rodzajami kart. Mogą mieć one postać małej karty SIM, która umieszczana jest w czytnikach, ale również dużej karty, która może być używana wraz z czytnikiem kart czy też bezprzewodowo, na przykład przy czujniku w drzwiach.

Stosowanie specjalistycznych kart pozwala zatem na uzyskanie jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa elektronicznego.